Các cấp VIP

Thứ 3 ngày 13/11/2018

Chúa công thân mến, khi tham gia Công Thành Xưng Đế, Chúa Công sẽ nhận được rất nhiều đặc quyền khi nâng cấp VIP của mình. Sau đây BQT Công Thành Xưng Đế sẽ gửi tới chư vị Chúa Công chi tiết về từng cấp VIP.