Hướng dẫn Đột Phá Võ Tướng

Đột Phá Võ Tướng

Bồi Dưỡng võ tướng nâng cao chiến lực, có rất nhiều cách để bồi dưỡng võ tướng: Đột Phá, Thức Tỉnh, Tăng Tiến ...

Sau đây CTXĐ sẽ hướng dân Chúa Công về tính năng đột phá võ tướng

Đột Phá

Để Đột Phá võ tướng Chúa Công cần có mảnh Võ Tướng và Đột Phá Lênh, Chúa Công có thể nhận các vật phẩm này thông qua mua tại cửa tiêm, sự kiện và các tính năng trong game

Đột Phá sẽ nâng chỉ số cơ bản của Võ Tương: Công, Thủ, Binh

Không chỉ nâng chỉ số cơ bản, khi đôt phá thành công sẽ mở ra thiên phú đặc biệt cho từng Võ Tướng

Võ tướng cam đột phá max +13

Võ tướng đỏ đột phá max +20