Thức Tình Võ Tướng

Thức Tỉnh Võ Tướng

Bồi Dưỡng võ tướng nâng cao chiến lực, có rất nhiều cách để bồi dưỡng võ tướng: Đột Phá, Thức Tỉnh, Tăng Tiến ...

Sau đây CTXĐ sẽ hướng dẫn Chúa Công về tính năng thức tỉnh võ tướng

Thức Tỉnh Võ Tướng

Để thức tính Võ Tướng cần có Quái Hồn, Quái Hồn có thể nhận thông qua Quái Đài Sơn, vượt ải, tham gia sự kiện trong game

Mỗi lần thức tỉnh sẽ nâng cao lực chiến của Võ Tướng, ngoài ra sẽ ngẫu nhiên nhận được các thuộc tính tăng thêm

Khi Võ Tướng Thức tỉnh đạt cấp 10, Chúa Cong có thể Thức tỉnh Kỹ năng võ tướng sẽ nâng cao hiệu quả của Kỹ Năng