Hướng dẫn nâng cấp Trang Bị

NÂNG CẤP TRANG BỊ

 

Chúa Công thân mến,

Điều quan trọng nhất để nâng cao chiến lực trong Công Thành Xưng Đế đó là bồi dưỡng Võ Tướng, sau đây BQT sẽ giới thiêu đến chư vị Chúa Công các tính năng nâp cấp trang bị

Trang Bị

Mỗi Võ Tướng trong CTXĐ đều sử dụng 4 trang bị: Vũ khí, Giáp, Đai, Mũ

Có 3 cách để nâng cấp trang bị cho Võ Tướng: Cường Hóa, Tinh Luyện và Ghép trang bị

1/ Cường Hóa trang bị

Để cường hóa trang bị Chúa Công cần sử dụng bạc, bạc có thể nhận được thông qua thu thuế, vượt ải, phần thưởng sự kiện ....

2/ Tinh Luyện trang bị

Để tinh luyên trang bị Chúa Công cần có Đá tinh luyên, Đá tinh luyên chia làm 4 phẩm chất: Lục, Lam, Tím, Cam phẩm chất càng cao thì khí sử dụng để tinh luyện sẽ nhận được hiệu quả cao hơn

Đá tinh luyên có thể nhận thông qua: Thiên Tế Đàn, vượt ải ....

3/ Ghép trang bị

Ghép trang bị nâng cao phẩm chất, để có thể ghép trang bị Chúa Công cần có mảnh trang bị và bạc

Mảnh trang bị Chúa Công có thể nhận được qua tính năng Mộ Binh Khí hoặc mua trong tiệm trang bị.