Giới thiệu tính năng

Chúa Công thân mến,

Sau khi đạt cấp nhất định sẽ khai mở rất nhiều tính năng hấp, sau đây BQT Công Thành Xưng Đế sẽ giới thiệu tới Chúa Công một số tính năng đặc sắc.

1/ Hoán Chuyển Quyết

Là tính năng vượt ải, sau khi vượt ải sẽ nhận được rương phần thưởng hấp dẫn, đạt đủ số sao sẽ nhận được thêm rương phần thưởng.

2/ Hoàng Thành Chiến

Chiến đấu trong Hoàng Thành Chiến là tự đông, chiến lực cao hơn sẽ đánh trước

Chiến thắng người chơi quan phẩm cao hơn sẽ chiếm được chức quan của người chơi đó

Mỗi ngày người chơi sẽ có 5 lần khiêu chiến miễn phí

Hàng ngày sẽ nhận bổng lộc dựa theo quan chức

Hạng 1 Hoàng Thành Chiến sẽ sẽ nhận được vị trí Quốc Vương của Quốc gia

3/ Mộ Binh Khí

Vượt ải trong Mộ Binh Khí sẽ nhận được mảnh trang bị, lần đầu vượt ải sẽ nhận được phần thưởng thêm

Mỗi ngày có 6 lượt khiêu chiến Mộ Binh Khí

 

 

4/ Tam Quốc Chiến

3 Quốc Gia, 10 người chơi ở mỗi Quốc Gia tiến hành chia nhóm thi đấu

Tấn công chiến thắng người  chơi ở Quốc Gia khác sẽ nhận được điểm cá nhân, Quốc Gia sẽ nhận được điểm Quốc Gia

Quốc Gia phe bị tấn công sẽ bị giảm điểm

Người chơi tấn công đạt chiến thắng nhiều lên thì tên sẽ đổi mầu, tấn công người chơi này sẽ đạt được nhiều điểm hơn

Hàng ngày sẽ nhận được phần thưởng dựa theo xếp hạng Quốc Gia

 

5/ Loạn Thế Anh Kiệt

Tham gia khiêu chiến phụ bản, chiến thắng sẽ nhận được nhiều phần thưởng hấp dẫn

Sau khi vượt chương sẽ nhận được Loạn Thế Trang Bị

 

Chúc các Chúa Công có thời gian vui vẻ với Công Thành Xưng Đế