Hướng Dẫn Tân Thủ

Chúa Công thân mến,

Để hướng dẫn chúa công tham gia trải nghiệm cũng như chuẩn bị tốt nhất trên con đường chinh chiến của mình trong Công Thành Xưng Đế BQT sẽ giới thiệu các công trình kiến trúc cùng tính năng của các kiến trúc này để hỗ trợ chúa công

1/ Tửu Lâu: Nơi chiêu mộ Võ Tướng

2/ Tiệm Trang Bị: Có thể sử dụng Huyền Thiết để trao đổi mảnh trang bị

3/ Thương Thành: Có thể mua các vật phẩm giá trị tại đây

4/ Trùng Sinh Các: Nơi để trùng sinh, luyện hóa võ tướng, bảo vật, trang bị ....

5/ Lầu Khoa Kỹ: Nghiên cứu Khoa Kỹ nâng cao chiến lực

6/ Quái Đài Sơ: Xem quẻ nhận Quái Hồn sử dụng để thức tỉnh Võ Tướng

7/ Xưởng Chiến Xa: Sử dụng để đúc chiến xa, nâng cao lực chiến

8/ Tế Đàn: Tế tự có thể nhận Bạc, mảnh trang bị, EXP, Bảo Vật quý

9/ Thiên Tế Đàn: Tế tự có thể nhận được vật phẩm tinh luyện Bảo Vật, tinh luyện Trang Bị và sách chiến công

10/ Quần Anh Điện: Nơi chiêu mộ Võ Tướng Đỏ

11/ Nhà Dân: Là nơi sản xuất Bạc, cấp nhà dân càng cao sản lượng Bạc sẽ tăng lên

12/ Võ Trường: Là nơi sản xuất vé EXP, cấp võ trướng càng cao sản lượng vé EXP sẽ tăng lên

13/ Đồng Ruộng: Nơi sản xuất lương thảo. quân đội mỗi lần tập kết đều tiêu hao lương thảo.

14/ Xưởng Gỗ: Nơi sản xuất gỗ, cấp xưởng gỗ càng cáo sẳn lượng gỗ sẽ tăng lên.